Prestasie-oorsig

Nie-finansiële oorsig

Maatskaplike oorsig

Media24 neem sy verantwoordelikheid teenoor die gemeenskappe waarin
hy werksaam is, ernstig op. Ons bevorder die welsyn van die samelewing,
ons klante en ons werknemers deur by te dra tot inisiatiewe wat die
lewensgehalte van mense in hierdie gemeenskappe verbeter.

Hoe ons dit doen:

Gemeenskap
  • Ons respekteer menseregte.
  • Ons ondersteun voorheen benadeelde ondernemings deur aktief sulke verskaffers te soek.
  • Ons dra by tot die gemeenskappe waarin ons woon en werk. Ons ondersteun hulle deur gemeenskapsbetrokkenheid en in sommige gemeenskappe dra ons by tot opvoedkundige programme.
  • Ons bedryf ons sake op ’n billike en etiese manier en met integriteit. Ons kode vir etiek en sakegedrag definieer ons kultuur.
Ons mense
  • Ons belê in die deurlopende ontwikkeling van ons mense.
  • Ons beloon werknemers op ’n billike grondslag.
  • Ons moedig ons werknemers aan om tot die volhoubaarheids- en innoveringsinisiatiewe van die groep by te dra.
  • Ons respekteer die regte van ons werknemers en hul diversiteit.
  • Ons moedig werknemers aan om deur beskermde kanale terreine aan te meld waar die groep moontlik in sy sakegedrag en waardes misluk.
  • Ons streef daarna om plaaslike indiensnemingswette na te kom.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling


Transformasie

Transformasie is ’n strategiese doelwit vir Media24. Verskeie inisiatiewe word aangepak om toepaslike vaardighede en verantwoordelike aankooppraktyke te ontwikkel. Media24 het die afgelope paar jaar goeie vordering gemaak met sy transformasiedoelwitte, wat met ’n telkaart van die departement van handel en nywerheid se kode vir goeie praktyk vir BGSEB gemeet word. Gedurende die oorsigtydperk het Media24 sy SEB-status op vlak 4 behou, met 125%-erkenning van SEB-besteding. Die groep het volpunte vir die kategorieë eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling behaal. Swart eienaarskap in Media24 het gestyg tot 44,74% en eienaarskap gehou deur swart vroue tot 21,22%. Media24 se telling vir vaardigheids­ontwikkeling het die afgelope jaar meer as verdriedubbel.


Regstreekse bemagtiging

Welkom Yizani

In 2006 het Media24 die grootste BGSEB-aandele-aanbod in die drukmediabedryf, Welkom Yizani, van stapel gestuur. Dit het kwalifiserende swart persone en groepe in staat gestel om indirek aandele in Media24 Beherend te verkry. In Desember 2009 het Naspers R330m van sy befondsing in Welkom Yizani afgeskryf om die uitwerking van die resessie op die waarde van aandeelhouers se aandele te verminder. Die skema is ook met twee jaar tot Desember 2013 verleng. Hierdie proaktiewe stap het Welkom Yizani-aandeelhouers ’n beter geleentheid gebied om ondanks die resessie en strukturele veranderinge in die drukmedia, wins te maak uit hul oorspronklike belegging. Die Welkom Yizani-skema se uitsluitperiode sal in Desember 2013 tot ’n einde kom. Aandeelhouers sal dan hul aandele op ’n aanlyn-handelsplatform aan kwalifiserende swart persone kan verkoop.


Swart ekonomiese bemagtigingsvennote

Media24 en ander Suid-Afrikaanse maatskappye in die Naspers-groep het hul koopkrag in Suid-Afrika saamgevoeg in ’n gesentraliseerde bedingingsmaatskappy, CommerceZone, wat ’n SEB-aankoopbeleid in werking gestel het. Verskaffers se SEB-prestasie word volgens spesifieke kriteria beoordeel en moet jaarliks verbeter word. Media24 het 18 uit 20 punte vir voorkeurverkryging van goedere en dienste by alle verskaffers behaal deur sy voorkeurverkrygingsbeleid streng toe te pas.


Werknemers

Diensbillikheid

   

Media24 heg groot waarde aan diversiteit in sy werksmag. Die ontleding van die groep se gekonsolideerde jaarlikse diensbillikheidsverslae, soos aan die Suid-Afrikaanse departement van arbeid voorgelê, word hieronder aangedui:

 

Media24 stel jaarliks ’n eenjaarplan vir diensbillikheid op. Dit word gereeld deur bestuur en werknemer-skakelforums in die hele organisasie gemonitor. Vordering word kwartaalliks aan Media24 se uitvoerende bestuur en die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee van die direksie gerapporteer.

Die ontleding van manlike en vroulike werknemers soos aan die departement van arbeid voorgelê in die vorige verslagtydperk (2012) en die tydperk voor dit (2011), word hieronder geïllustreer:

Die samestelling van Media24 se heeltydse personeelkorps was op 31 Maart 2013 soos volg: