Groep Maatskappy
  2013  
R’000
  
2012  
R’000  
2013  
R’000
  
2012  
R’000  
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite   672 845   801 571   137 500   18 750  
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite   (339 393)  (360 794)     —  
Kontantvloei (aangewend in)/gegenereer uit finansieringsaktiwiteite   (364 967)  206 151   (137 500)  (18 750) 
Netto (afname)/toename in kontant en kontantekwivalente   (31 515)  646 928      —  
Valuta-omrekeningseffek op kontant en kontantekwivalente   3 184   (1 459)     —  
Kontant en kontantekwivalente aan begin van jaar   (59 153)  (704 622)     —  
Kontant en kontantekwivalente aan einde van jaar   (87 484)  (59 153)     —