Groep Maatskappy
  2013  
R’000
  
2012  
R’000  
2013  
R’000
  
2012  
R’000  
Omset   8 118 581   7 969 582      —  
(Uitgawes)/inkomste   (7 554 682)  (7 402 674)     841 938  
Dividende ontvang      —   137 500   125 000  
Bedryfswins   563 899   566 908   137 500   966 938  
Netto finansieringskoste   (135 415)  (156 778)     —  
Belang in ekwiteitsresultate   199   3 460      —  
Verlies met verkoop van beleggings   (20 545)  (6 592)     —  
Wins voor belasting   408 138   406 998   137 500   966 938  
Belasting   (195 026)  (178 197)     —  
Netto wins vir die jaar   213 112   228 801   137 500   966 938  
Toeskryfbaar aan:          
Aandeelhouers van die groep   183 171   197 805   137 500   966 938  
Minderheidsbelang   29 941   30 996      —  
  213 112   228 801   137 500   966 938