Groep Maatskappy
  2013  
R’000
  
2012  
R’000  
2013  
R’000
  
2012  
R’000  
Bates          
Nie-bedryfsbates   2 998 184   3 120 660   5 802 331   5 005 547  
Bedryfsbates   2 618 919   2 453 670      —  
Totale bates   5 617 103   5 574 330   5 802 331   5 005 547  
Ekwiteit          
Totale aandeelhouersbelang   1 908 106   786 279   5 802 331   4 865 297  
Minderheidsbelang   214 696   201 720      —  
Totale ekwiteit   2 122 802   987 999   5 802 331   4 865 297  
Verpligtinge          
Nie-bedryfslaste   1 058 444   1 614 786      —  
Bedryfslaste   2 435 857   2 971 545      140 250  
Totale ekwiteit en verpligtinge   5 617 103   5 574 330   5 802 331   5 005 547