Media24 is ’n toonaangewende uitgewersgroep
in Afrika, met sy hoofkantoor in Kaapstad, Suid-
Afrika. Sy bedryfsmaatskappy, Media24
Eiendoms Beperk (tans 'n privaat maatskappy),
is in 1950 as ’n publieke maatskappy met
beperkte aanspreeklikheid
geïnkorporeer.


Media24 is gedurende die afgelope jaar in ’n privaat
maatskappy omskep om voordeel te trek uit die meer
buigsame vereistes wat vir hierdie entiteite in die
Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig (“die Maatskappywet”),
neergelê word.

Die bedryfsegmente waaruit die groep sy omset verdien, sluit uitgewery, drukwerk en die verspreiding van tydskrifte, koerante, boeke en ander verwante produkte, asook digitale inhoud- en e-handelsondernemings in. Hierdie aktiwiteite word hoofsaaklik in Suid-Afrika bedryf, met sekere bedrywighede in ander lande, suid van die Sahara. Die meeste van ons ondernemings is markleiers in hul sektore.