Rachel (R C C) Jafta

Rachel Jafta (52), MEcon en PhD, is ’n professor in ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het in 2003 as ’n direkteur by Naspers aangesluit en is in 2007 as ’n direkteur van Media24 aangestel. Sy is die voorsitter van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk. Sy is lid van die Suid-Afrikaanse Ekonomievereniging, ’n direkteur van Econex, voorsitter van die Kaapstad Karnavaltrust, mede-stigter en voorsitter van die Rachel’s Angels-trust en ’n direksielid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasse­verhoudinge. Sy is voorsitter van Naspers se mensehulpbronne- en vergoedingskomitee en ’n lid van Naspers se nominasiekomitee. Sy is in April 2013 as voorsitter van Media24 se direksie en ’n lid van Media24 se mensehulpbronne- en vergoedingskomitee aangestel. Sy is voorsitter van Media24 se nominasiekomitee.


Boetie (J J M) van Zyl

Boetie van Zyl (74) se kwalifikasies sluit in BScIng(Meg) en PrIng. Hy het in 1988 as ’n direkteur by die Naspers-groep aangesluit. Hy is ’n lid van die direksies van MIH Beherend, Media24 en die Vredesparke-stigting. Hy is voorsitter van Naspers se oudit- en risikokomitees en ’n lid van die oudit- en risikokomitees van Media24 en MIH. Hy is ook ’n lid van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitees, en nominasiekomitees van Media24 en Naspers.


Ton (T) Vosloo

Ton Vosloo (75) is in 1984 as besturende direkteur van Naspers aangestel en was van 1992 tot 1997 uitvoerende voorsitter. Mnr Vosloo werk as joernalis van 1956 tot 1983, en as redakteur van Beeld van 1977 tot 1983. Hy is ’n direkteur van Media24 en MultiChoice Suid-Afrika Beherend en voorsitter van MIH Beherend. Sedert 1997 is hy nie-uitvoerende voorsitter van die Naspers-direksie. Hy is ’n voormalige voorsitter van Sanlam, M-Net, WWF Suid-Afrika en die Kaapse Filharmoniese Orkes. Hy was in 1970 ’n Nieman-genoot aan Harvard-universiteit. Drie eredoktorsgrade is aan mnr Vosloo toegeken.


Koos (J P) Bekker

Koos Bekker (60) het die span gelei wat die betaaltelevisie-onderneming M-Net/MultiChoice in 1985 gestig het. Hy was ook ’n stigter van die selfoonoperateur MTN. Hy het die MIH-groep aangevoer in sy internasionale en internet-uitbreiding tot in 1997, toe hy uitvoerende hoof van Naspers geword het. Hy dien in die direksies van ander maatskappye in die breë groep, asook verskeie openbare instansies. Sy akademiese kwalifikasies sluit BAHons in en ’n eredoktorsgraad in handel (Stellenbosch), LLB (Wits) en MBA (Columbia).


Steve (S J Z) Pacak

Steve Pacak (58), ’n geoktrooieerde rekenmeester(SA), het sy loopbaan by Naspers in 1988 by M-Net begin en verskeie uitvoerende poste in die MIH-groep beklee. Hy is ’n direkteur van MIH Beherend, MultiChoice Suid-Afrika Beherend en ander maatskappye in die breë Naspers-groep. Hy is in 1998 as ’n uitvoerende direkteur van Naspers aangestel.


Salie (S S) de Swardt

Salie de Swardt (69) het die kwalifikasies BAHons en BEcon aan die Universiteit Stellenbosch verwerf en was ’n Nieman-genoot aan Harvard-universiteit. Gedurende sy loopbaan by Naspers was hy finansiële verslaggewer by Die Burger en finansiële redakteur en redakteur van Beeld. Hy was ook die stigtersredakteur van Finansies & Tegniek (nou FinWeek), uitvoerende hoof van Media24 Tydskrifte en besturende direkteur van Media24 vanaf 2000 tot met sy aftrede in 2005. Hy is ’n direkteur en lid van die uitvoerende komitee van Media24 en ’n direkteur van Paarl Media Groep, die Aardklop-kunstefees en Democratic Media Holdings in Windhoek. Hy is in April 2013 as voorsitter van Media24 se oudit- en risikokomitees aangestel.


Lambert (L P) Retief

Lambert Retief (60) het die kwalifikasies BCom en BComHons aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Daarna het hy as geoktrooieerde rekenmeester gekwalifiseer en die Owner President Management (OPM)-program aan die Harvard-sakeskool voltooi. Hy is ’n direkteur van Media24, lid van hul veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee en voorsitter en voormalige uitvoerende hoof van Paarl Media Groep. Hy is ook ’n direkteur van ander filiaalmaatskappye in die Paarl Media-groep en van Naspers, Zeder Beleggings (RF) Beperk en Pioneer Foods.


Russel (H R) Botman

Russel Botman (60) het die grade BA, MTh en DTh verwerf. Hy is ’n voormalige president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en voorsitter van die Klein-Karoo Nasionale Kunstefees. Hy is tans ’n lid van die uitvoerende komitee van Hoër Onderwys Suid-Afrika, visepresident van die Vereniging van Afrika-universiteite en ’n direkteur van Media24. Hy is ook ’n lid van Media24 se veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee. Hy is voorsitter van die Raad van Kaapstad as die wêreld se ontwerp-hoofstad van 2014 en president van die Akademiese Konsortium vir die 21ste eeu. Voordat hy in 2000 by die Universiteit Stellenbosch aangestel is, was hy dekaan van die fakulteit godsdiens en teologie aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Hy is in 2007 as rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch aangestel, en vir ’n tweede termyn in 2012.


Ruda (G M) Landman

Ruda Landman (59) het die kwalifikasies BAHons en HOD aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Daarna is sy aangestel as ’n joernalis by Die Burger en later by SARIE. Sy was van 1988 tot Junie 2007 ’n aanbieder van die M-Net-program Carte Blanche en doen vryskutwerk in die televisiebedryf. Sy het in 2011 ’n eredoktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch ontvang vir haar werk as joernalis. Sy was van 2003 tot 2007 voorsitter van die trusteeraad van Project Literacy en voorsitter van die direksie van Helpmekaar Privaatskool. Sy is ’n direkteur van Media24 en is voorsitter van Media24 se veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee.


Debra (D) Meyer

Debra Meyer (45) is professor in biochemie, en hoof van hierdie departement van die Universiteit van Pretoria. Sy was ’n Fulbright-beurshouer aan die Universiteit van Kalifornië-Davis (VSA), waar sy ’n PhD-graad in biochemie en molekulêre biologie verwerf het. Sy publiseer gereeld in wetenskaplike tydskrifte en organiseer MIV/vigs-opvoedings- en gemeenskapsdiensprojekte. Sy het modules in mediastrategie en akademiese leierskap by Harvard en Gibs (Universiteit van Pretoria se sakeskool) voltooi en lewer ook gereeld bydraes vir verskeie koerante en tydskrifte. Sy is ’n gepubliseerde digter en het al verskeie toekennings op haar vakgebied ontvang. Sy dien as trustee of raadslid van verskeie organisasies, waaronder die Dagbreektrust, Naspers (sedert 2009), Aardklop-kunstefees en die raad van die Noordwes-Universiteit. Sy is in 2013 as direkteur van Media24 aangestel.


Koos (J J) Pieterse

Koos Pieterse (46) is sedert 2010 finansiële hoof van Media24. Hy het BComHons aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou UJ) verwerf en is ’n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester. Hy is ’n voormalige finansiële direkteur van Ackermans en ’n direkteur van Media24, Via Afrika en Paarl Media Groep.


Esmaré (E) Weideman

Esmaré Weideman (51) het die kwalifikasies BCom en BJoernalistiekHons (beide cum laude) aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Sy het vir baie jare as joernalis, nuusredakteur, kopie-skrywer en politieke verslaggewer gewerk voor sy in 1995 by DRUM as adjunk-redakteur aangesluit het. Ná n tydjie as assistentredakteur van Fairlady is sy as redakteur van YOU, en ’n jaar later, ook as redakteur van Huisgenoot aangestel. In 2010 word sy hoofredakteur van HUISgenoot, YOU en DRUM en in 2011 word sy as uitvoerende hoof van Media24 aangestel. Sy is ’n direkteur van Media24 en Paarl Media Groep.


Direkteure en bywoning van vergaderings

  Eerste datum
aangestel in
huidige pos
Laaste datum
aangestel
Vier direksie-
vergaderings is
gedurende die
jaar gehou.
Bywoning:
Kategorie
G J Gerwel* 14 September 2006 3 September 2012 3 Onafhanklik
nie-uitvoerend
T Vosloo 14 September 2006 22 September 2010 4 Onafhanklik
nie-uitvoerend
J J M van Zyl 14 September 2006 3 September 2012 4 Onafhanklik
nie-uitvoerend
S J Z Pacak 1 April 2009 16 September 2011 4 Nie-uitvoerend
R C C Jafta 9 Februarie 2007 22 September 2010 4 Onafhanklik
nie-uitvoerend
H R Botman 14 September 2006 16 September 2011 3 Onafhanklik
nie-uitvoerend
G M Landman 14 September 2006 22 September 2010 3 Onafhanklik
nie-uitvoerend
L P Retief 14 September 2006 3 September 2012 4 Nie-uitvoerend
S S de Swardt 14 September 2006 16 September 2011 4 Onafhanklik
nie-uitvoerend
J P Bekker 1 April 2008 22 September 2010 4 Nie-uitvoerend
J J Pieterse 1 Mei 2010 22 September 2010 4 Uitvoerend
E Weideman 1 Julie 2011 16 September 2011 4 Uitvoerend

Aantekening
* Oorlede — 28 November 2012.

 


Komitees en bywoning van vergaderings

  Uitvoerende
komitee
Mense-
hulpbronne- en
vergoedings-
komitee1
Nominasie-
komitee1
Veiligheids-,
gesondheids-
en omgewings-
komitee1
Oudit-
komitee1
Risiko-
komitee
  Geen
vergaderings
is gedurende
die jaar
gehou nie.
Vier vergaderings is
gedurende die jaar gehou.
Bywoning:
Twee
vergaderings
is gedurende
die jaar gehou.
Bywoning:
Vier vergaderings is
gedurende die jaar gehou.
Bywoning:
T Vosloo 4 4     4 4
G J Gerwel* 3 3            
J J M van Zyl 4 4     4 4
R C C Jafta                 4 4
S S de Swardt                    
J P Bekker                    
S J Z Pacak                    
G M Landman             2        
L P Retief             2        
L N Jonker             2        
H S S Willemse             2        
H R Botman             1        
E Weideman                 4
J J Pieterse                 4

Aantekeninge  
= lid.
1 Uitvoerende direkteure woon vergaderings op uitnodiging by.
* Oorlede — 28 November 2012.