Brief aan aandeelhouers

1 Augustus 2012

Geagte Aandeelhouer

Hiermee ingesluit is u dokumente vir die algemene jaarvergaderings (AJV’s) van Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk (“Media24”) en Welkom Yizani Beleggings Beperk (“Welkom Yizani”).

Die aandeelhouerspak bevat:

  • ’n Verkorte weergawe van Media24 se geïntegreerde jaarverslag. Hierdie verslag bied ’n kykie op die groep se bedrywighede die afgelope finansiële jaar en ’n opsomming van sy finansiële resultate vir die jaar tot 31 Maart 2012. Die volledige geïntegreerde jaarverslag en finansiële jaarstate is op die internet, by die volgende adres beskikbaar: www.media24.com.
  • Welkom Yizani se finansiële jaarstate vir die tydperk tot 31 Maart 2012.
  • Kennisgewings van die AJV’s.

U mag op beide Media24 en Welkom Yizani se AJV stem. Neem asseblief kennis dat vanjaar se AJV’s op Maandag 3 September 2012 om 11:00 sal begin en in Balsaal-Oos en Balsaal-Wes, Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad, gehou sal word.

Neem asseblief kennis dat die registrasie-toonbank vir doeleindes van registrasie om by beide die Media24 en Welkom Yizani se AJV’s te kan stem, op Maandag 3 September 2012 om 09:00 sal open en presies om 10:45 op hierdie dag sal sluit.

U moet asseblief vroeg opdaag vir registrasie om vertragings te vermy. Indien u nie self kan bywoon nie, kan u steeds u stem uitoefen deur die persoonlike volmagvorms te voltooi wat op Woensdag 1 Augustus 2012 aan alle aandeelhouers gepos is, en dit terug te stuur na Link Market Services South Africa (Eiendoms) Beperk om hulle teen Donderdag 30 Augustus 2012 teen 11:00 te bereik.

Neem asseblief kennis dat u ’n redelikerwys bevredigende vorm van identifikasie moet verskaf om die AJV’s te kan bywoon en daaraan te kan deelneem, hetsy as ’n aandeelhouer of ’n gevolmagtigde vir ’n aandeelhouer. Geldige vorms van identifikasie is identiteitsdokumente, rybewyse en paspoorte.

Indien u enige navrae het, kontak asseblief ons kontaksentrum by 0860 12 12 24.

Vriendelike groete

Jakes Gerwel
Voorsitter