Direksie

 

Jakes (G J) Gerwel

Jakes Gerwel (66) het in 1999 as ’n direkteur by die Naspers-groep aangesluit. Hy was voorheen direkteur-generaal in die kantoor van president Nelson Mandela en rektor van die Universiteit van die Wes-Kaap. Hy is kanselier van Rhodes-universiteit, buitengewone professor in geesteswetenskappe aan die Universiteit van die Wes-Kaap en ereprofessor in geesteswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria. Hy is die nie-uitvoerende voorsitter van Aurecon, Brimstone Investment Corporation, Life Healthcare, Media24 Beperk en Media24 Beherend. Hy is voorsitter van die trusteeraad van die Nelson Mandela-stigting, Mandela Rhodes-stigting, Allan Gray Orbis-stigting en is ondervoorsitter van die Vredesparke-stigting. Hy is ’n lid van die uitvoerende komitees, die mensehulpbronne- en vergoedingskomitees en die nominasiekomitees van Media24 en Naspers.

Boetie (J J M) van Zyl
Boetie van Zyl (73) se kwalifikasies sluit in BScIng (Meg) en PrIng. Hy het in 1988 as ’n direkteur by die Naspers-groep aangesluit. Hy is ’n lid van die direksies van MIH Beherend, Media24 Beperk en Media24 Beherend, en ’n direkteur van die Vredesparke-stigting. Hy is voorsitter van Naspers se oudit- en risikokomitees en ’n lid van die oudit- en risikokomitees van Media24 en MIH. Hy is ook ’n lid van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitees, en nominasiekomitees van Media24 en Naspers.

Ton (T) Vosloo
Ton Vosloo (74) is in 1984 as besturende direkteur van Naspers aangestel en was van 1992 tot 1997 uitvoerende voorsitter. Sy joernalistieke loopbaan het in 1956 begin, en hy was van 1977 tot 1983 redakteur van Beeld. Hy is ’n direkteur van Media24 Beperk, Media24 Beherend en MultiChoice Suid-Afrika Beherend, en voorsitter van MIH Beherend en nie-uitvoerende voorsitter van die direksie van Naspers, ’n pos wat hy sedert 1997 beklee. Hy is ’n voormalige voorsitter van Sanlam, M-Net, WWF Suid-Afrika en die Kaapse Filharmoniese Orkes. Hy was in 1970 ’n Nieman-genoot aan Harvard-universiteit. Drie eredoktorsgrade is aan mnr Vosloo toegeken.

Koos (J P) Bekker
Koos Bekker (59) het die span gelei wat die betaaltelevisie-onderneming M-Net/MultiChoice in 1985 gestig het en was ook ’n stigter van die selfoonoperateur MTN. Hy het ook die MIH-groep aangevoer in sy internasionale en internet-uitbreiding tot in 1997, toe hy uitvoerende hoof van Naspers geword het. Hy dien in die direksies van ander maatskappye in die breë groep, asook verskeie openbare instansies. Akademiese kwalifikasies sluit BAHons in en ’n eredoktorsgraad in handel (Stellenbosch), LLB (Wits) en MBA (Columbia).

Steve (S J Z) Pacak
Steve Pacak (57), ’n gekwalifiseerde GR(SA), het sy loopbaan by Naspers in 1988 by M-Net begin en verskeie uitvoerende poste in die MIH-groep beklee. Hy is ’n direkteur van Media24 Beperk, Media24 Beherend, MIH Beherend, MultiChoice Suid-Afrika Beherend en ander maatskappye in die breë Naspers-groep. Hy is in 1998 as ’n uitvoerende direkteur van Naspers aangestel.

Salie (S S) de Swardt
Salie de Swardt (68) het die kwalifikasies BAHons en BEcon aan die Universiteit Stellenbosch verwerf en was ’n Nieman-genoot aan Harvard-universiteit. Hy het in sy loopbaan by Naspers as finansiële verslaggewer by Die Burger, en finansiële redakteur en redakteur van Beeld gedien. Hy was die stigtersredakteur van Finansies & Tegniek (nou FinWeek), uitvoerende hoof van Media24 Tydskrifte en besturende direkteur van Media24 vanaf 2000 tot met sy aftrede in 2005. Hy is ’n direkteur en lid van die uitvoerende komitees van Media24 Beperk en Media24 Beherend, en ’n direkteur van Paarl Media Groep, die Aardklop-kunstefees en Democratic Media Holdings in Windhoek.

Rachel (R C C) Jafta
Rachel Jafta (51), MEcon en PhD, is ’n professor in ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het in 2003 as ’n direkteur by Naspers aangesluit en is in 2000 as ’n direkteur van Media24 Beperk aangestel. In 2007 het sy direkteur van Media24 Beherend geword. Sy is lid van die Suid-Afrikaanse Ekonomievereniging, direkteur van Econex, voorsitter van die Kaapstad Karnavaltrust, stigter en voorsitter van die Rachel’s Angels-trust en ’n direksielid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge. Sy is ’n lid van Naspers en Media24 se oudit- en risikokomitees. Sy is in April 2008 as voorsitter van Media24 se oudit- en risikokomitees aangestel.

Lambert (L P) Retief
Lambert Retief (59) het BCom en BComHons aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Daarna het hy as geoktrooieerde rekenmeester gekwalifiseer en die Owner President Management (OPM)-program aan die Harvard-sakeskool voltooi. Hy is direkteur van Media24 Beperk en Media24 Beherend en voorsitter en voormalige uitvoerende hoof van Paarl Media Groep. Hy is ook ’n direkteur van ander filiaalmaatskappye in die groep en van Naspers, Zeder Beleggings Beperk en Pioneer Foods.

Russel (H R) Botman
Russel Botman (59) het die grade BA, MTh en DTh verwerf. Hy was van 2003 tot 2007 president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en van 2006 tot 2011 voorsitter van die Klein-Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK). Hy is tans ’n lid van die uitvoerende komitee van Hoër Onderwys Suid-Afrika, visepresident van die Vereniging van Afrika-universiteite en ’n direkteur van Media24 Beperk en Media24 Beherend. Voordat hy in 2000 by die Universiteit Stellenbosch aangestel is as professor in missiologie en praktiese teologie, was hy dekaan van die fakulteit godsdiens en teologie aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Hy is in 2007 as rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch aangestel, en vir ’n tweede termyn in 2012.

Ruda (G M) Landman
Ruda Landman (58) het die kwalifikasies BAHons en HOD aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Daarna is sy aangestel as ’n joernalis by Die Burger en later by SARIE. Sy was van 1988 tot Junie 2007 ’n aanbieder van die M-Net-program Carte Blanche en doen vryskutwerk in die televisiebedryf. Sy het in 2011 ’n eredoktorsgraad aan die Universiteit Stellenbosch ontvang vir haar werk as joernalis. Sy was van 2003 tot 2007 voorsitter van die trusteeraad van Project Literacy en voorsitter van die direksie van Helpmekaar Privaatskool. Sy het in 2005 en 2006 onderskeidelik ’n direkteur van Media24 Beperk en Media24 Beherend geword, en is tans voorsitter van die veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee.

Koos (J J) Pieterse
Koos Pieterse (45) is met ingang van 1Februarie 2010 as finansiële hoof van Media24 aangestel. Hy het ’n BComHons aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou UJ) verwerf en is ’n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester. Hy is ’n voormalige finansiële direkteur van Ackermans en ’n direkteur van Media24 Beperk, Media24 Beherend, Via Afrika en Paarl Media Groep.

EsmarÉ (E) Weideman
Esmaré Weideman (50) het die kwalifikasies BCom en BJoernalistiekHons, albei cum laude, aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Haar loopbaan het in 1985 as arbeidsverslaggewer by Finansies & Tegniek (nou FinWeek) begin. Drie jaar later het sy by Independent Newspapers aangesluit, waar sy verskeie jare as ’n politieke verslaggewer, nuusredakteur en subredakteur gewerk het voordat sy weer in 1995 by Media24 aangesluit het as mederedakteur van DRUM. Nadat sy ook as assistent-redakteur van FAIRLADY gewerk het, is sy as redakteur van YOU aangestel, ’n jaar later ook as redakteur van HUISgenoot en ’n paar jaar later ook as redakteur van DRUM. In September 2010 het sy hoofredakteur van die drie weeklikse tydskrifte geword en in Mei 2011 is sy as uitvoerende hoof van Media24 aangestel. Sy is ’n direkteur van Media24 Beperk en Media24 Beherend.

Direkteure en bywoning van vergaderings

  Eerste datum
aangestel
in huidige posisie
Laaste datum
aangestel
Vier direksie-
vergaderings is
gedurende die
jaar gehou.
Bywoning:
Kategorie
G J Gerwel 14 September
2006
23 September
2009
4 Onafhanklik nie-uitvoerend
T Vosloo 14 September
2006
22 September
2010
4 Onafhanklik nie-uitvoerend
J J M van Zyl 14 September
2006
23 September
2009
4 Onafhanklik nie-uitvoerend
S J Z Pacak 1 April 2009 16 September
2011
4 Nie-uitvoerend
R C C Jafta 9 Februarie
2007
22 September
2010
4 Onafhanklik nie-uitvoerend
F E Groepe1 14 September
2006
10 September
2007
1 Uitvoerend
H R Botman 14 September
2006
16 September
2011
3 Onafhanklik nie-uitvoerend
G M Landman 14 September
2006
22 September
2010
4 Onafhanklik nie-uitvoerend
L P Retief 14 September
2006
23 September
2009
4 Nie-uitvoerend
S S de Swardt 14 September
2006
16 September
2011
4 Onafhanklik nie-uitvoerend
J P Bekker 1 April 2008 18 September
2008
4 Nie-uitvoerend
J J Pieterse 1 Mei 2010 22 September
2010
4 Uitvoerend
E Weideman2 1 Julie 2011 16 September
2011
3 Uitvoerend
Aantekeninge
1 Mnr Groepe het met ingang van 18 April 2011 as direkteur bedank.
2 Me Weideman is met ingang van 1 Julie 2011 as direkteur aangestel.  

Komitees en bywoning van vergaderings
     Uitvoerende
 komitee
 Mense-
 hulpbronne-
 en
 vergoedings-
 komitee2
 Nominasie-
 komitee2
 Veiligheids-,
 gesond-
 heids- en
 omgewings-
 komitee2
 Oudit-
 komitee2
 Risiko-
 komitee
    Geen
vergaderings
is gedurende
die jaar
gehou nie.
Vyf vergaderings is
gedurende die jaar
gehou.
Bywoning:
Twee
vergade-
rings is
gedurende
die jaar
gehou.
Bywoning:
Vier vergaderings is
gedurende die jaar
gehou.
Bywoning:
  T Vosloo   5 5     4 4
  G J Gerwel   5 5            
  J J M van Zyl   5 5     4 4
  R C C Jafta                   4 4
  S S de Swardt                      
  J P Bekker                      
  S J Z Pacak                      
  F E Groepe1                   1
  G M Landman               2        
  L P Retief               1        
  L N Jonker               2        
  H S S Willemse               2        
  E Weideman                   3
  J J Pieterse                   4
Aantekeninge
✓ = lid.
1   Mnr Groepe het met ingang van 18 April 2011 as direkteur bedank.
2   Uitvoerende direkteure woon vergaderings op uitnodiging by.