Aflaai

 

PDF Aflaai

Media24 geïntereerde jaarverslag 2012
  Media24 geïntereerde jaarverslag 2012 6mbMedia24 Beherend (Eiendoms) Beperk

  Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk 5.5mb
  Kennisgewing van algemene jaarvergadering 256kb
  Brief aan aandeelhouer 73kb
  Volmagvorm 243kb


Welkom Yizani Beleggings Beperk

  Welkom Yizani Beleggings Beperk 365kb
  Kennisgewing van algemene jaarvergadering 234kb
  Brief aan aandeelhouer 73kb
  Volmagvorm 221kb

Excel aflaai - Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk
  Volledige finansiële jaarstate (Behels al die items hieronder) 25kb
  Opgesomde gekonsolideerde state van finansiële posisie 20kb
  Opgesomde gekonsolideerde inkomstestate 20kb
  Opgesomde gekonsolideerde state van kontantvloei 19kb
Excel aflaai - Welkom Yizani Beleggings Beperk
  Volledige finansiële jaarstate (Behels al die items hieronder) 33kb
  State van finansiële posisie 23kb
  State van omvattende inkomste 20kb
  State van veranderings in ekwiteit 20kb
  State van kontantvloei 22kb