VOLHOUBAARHEID

INLEIDING

Die Naspers-groep speel ’n rol in die volhoubare ontwikkeling van Suid-Afrika. Ons betaal belasting aan die regering en vergoeding aan werknemers. Naspers dra by tot die samelewing deur middel van gemeenskapsbetrokkenheid, en ook tot die omgewing deur sy pogings om die breër impak van die groep te verminder deur van gesofistikeerde druktegnologieë gebruik te maak, en op herwinning en energiedoeltreffendheid te fokus. Verskeie breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtigingskemas is oor die jare van stapel gestuur.

Naspers is vir die tweede agtereenvolgende jaar die mees bemagtigde mediamaatskappy in Suid-Afrika, volgens die Financial Mail se jaarlikse opname oor swart ekonomiese bemagtiging van die top 200 genoteerde maatskappye op die JSE.

Een van die groep se belangrikste bydraes tot sy tuisland is onderwys. Ons speel ’n rol om geletterdheidsvlakke te verbeter. Televisie ontsluit vir baie mense die wêreld.

SuperSport het die grootste befondser van sportligas oor die hele vasteland geword. Sonder SuperSport sou sport in Afrika suid van die Sahara slegter daaraan toe gewees het. Hy bevorder ook die maatskaplike en ekonomiese doelwitte wat betref sport regoor Afrika.

Naspers se internasionale ondernemings bestaan hoofsaaklik uit internetplatforms (wat op handel, gemeenskappe, inhoud, kommunikasie en speletjies fokus). Elkeen het programme om vir opleiding en personeelwelstand voorsiening te maak. Oor die algemeen het internetondernemings ’n laer uitwerking op die omgewing as drukmedia – hoofsaaklik weens die gebruik van elektrisiteit.

Namate ons die groep se internasionale teenwoordigheid in ontluikende markte uitbrei, sal die fokus op volhoubare ontwikkeling bly. Ons wil bydra tot die gemeenskappe waarin ons werk, ons eie mense ontwikkel, tot ekonomiese welvaart op nasionale en individuele vlak bydra, en ons uitwerking op die omgewing so laag as moontlik hou.

BESTEK VAN DIE VERSLAG

Hierdie verslag aan belanghebbendes konsentreer hoofsaaklik op ons Suid-Afrikaanse bedrywighede, wat grotendeels volwasse ondernemings in goed gereguleerde sektore is. Suid-Afrika is ’n nasie in ’n oorgangsfase, met ’n fokus om die voordele van ’n steeds jong demokrasie vir almal te maksimeer. Duidelike teikens is vir ’n aantal sleutelaanwysers gestel. Hierdie verslag handel hoofsaaklik oor die vordering van ons bestuurde ondernemings in Suid-Afrika: MultiChoice (betaaltelevisie) en Media24 (uitgewery, verspreiding en drukwerk).

Ons erken dat die opstel van ’n sinvolle verslag vir die groep buite SA ingewikkeld is, weens menseverskille tussen die jurisdiksies waarin ons in 129 lande regoor die wêreld bedrywig is. In elk van hierdie gebiede sal ons minstens aan plaaslike standaarde en wetgewing voldoen, en dit mettertyd probeer oorskry.

ONS MENSE

Die groep voldoen aan arbeidswetgewing in sy bedryfsareas. In Suid-Afrika word statutêre verslae oor MultiChoice en Media24 ingedien. Gedurende die afgelope jaar het Media24 sy bedrywighede in ooreenstemming met sy hersiene strategie herstruktureer om ’n kostedoeltreffende onderneming te verseker. Al het dit beteken dat die werksmag verminder moes word om koste tydens die kwaai resessie reg te skaal, is gedwonge uitdiensstellings tot die minimum beperk. In alle gevalle van uitdiensstellings was skeidingsvoordele aansienlik beter as dié wat deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes voorgeskryf word. Tot dusver is geen uitdienstredings suksesvol by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) betwis nie.

DIVERSITEIT END DIENSGELYKHEID

Toepaslike konsulterende forums beskerm die belange van werknemers, bied verteenwoordiging en het ’n waardevolle platform vir gesamentlike besluitneming geword.